Rúbriques  generales de llengua catalana para ciclo medio de educación primaria.

- Comunicació oral

- Comprensió lectora

- Fluidesa lectora

- Expressió escrita

- Ortografia

- Gramàtica

- Lèxic

- Plurilingüisme i interculturalitat

-Literària

Rúbriques llengua catalana

4,50 €Precio